top of page

Diploma2021

​Member

Fuma Takakura

Saya Hashimoto

Taisei Hikasa

Keita Miyazaki

Kota Murayama

Ayumu Motoyama

Sayaka Yamazaki

Kyougo Shibata

bottom of page